Home

De Staatscommissie rechtsstaat is in november 2022 ingesteld en heeft de opdracht om vanuit het perspectief van de burger het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor versterking ervan.

De staatscommissie zal onderzoek doen naar het functioneren van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. Daarbij kijkt de staatscommissie zowel naar deze drie machten afzonderlijk als naar hun onderlinge wisselwerking. Een goede bescherming van burgers tegen besluiten van de overheid en effectieve rechtsbescherming van burgers zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. De staatscommissie zal voor 1 juni 2024 haar advies aanbieden aan regering, parlement en rechtspraak.

Meer weten over de rechtsstaat?

Wil je meer weten over de rechtsstaat en andere onderwerpen waar de staatscommissie zich mee bezighoudt? Bekijk dan deze pagina