Home

De Staatscommissie rechtsstaat heeft de opdracht om vanuit het perspectief van de burger het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor versterking ervan. Op 2 februari 2023 is de staatscommissie van start gegaan. 

De staatscommissie zal onderzoek doen naar het functioneren van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht. Daarbij kijkt de staatscommissie zowel naar deze drie machten afzonderlijk als naar hun onderlinge wisselwerking. Een goede bescherming van burgers tegen besluiten van de overheid en effectieve rechtsbescherming van burgers zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. De staatscommissie zal in juni 2024 haar advies aanbieden aan regering, parlement en rechtspraak.

Meer weten over de rechtsstaat

Als inwoner van Nederland leef je in een ‘democratische rechtsstaat’. 
Dat is eigenlijk gewoon een moeilijk woord voor een land:

  • waarin je in vrijheid kan zijn wie je wil zijn
  • hulp kunt krijgen en veilig bent
  • en je mening mag geven

Een land, waarin voor iedereen dezelfde wetten en regels gelden waar jij invloed op hebt.    
Wetten en regels bepalen bijvoorbeeld:

  • hoe snel je mag rijden
  • hoeveel kinderbijslag je krijgt
  • of wanneer je pensioen ingaat 

Vanaf je 18e mag je stemmen.    
Op die manier kun je ervoor zorgen dat jouw favoriete partij meepraat over wat er anders moet. 
Daar kunnen dan weer nieuwe wetten en regels uit voortkomen.     
Wil je iets regelen, kun je bijvoorbeeld terecht bij je gemeente. 
Dank je!  
Als je een conflict hebt en er écht niet uitkomt, kun je naar de rechter stappen.      

Klinkt allemaal geweldig, maar het gaat ook weleens mis.    
Soms gebeuren er oneerlijke dingen. 
En soms is iets zó ingewikkeld dat maar weinig mensen het begrijpen.     
Als staatscommissie praten we met burgers, onderzoeken we wat er misgaat en doen we voorstellen aan de overheid hoe het beter kan. 
Wil je op de hoogte blijven van wat we doen? Volg ons en abonneer je op onze nieuwsbrief!    
 

Bekijk de veelgestelde vragen over de Staatscommissie rechtsstaat.