Wat we doen

De Staatscommissie rechtsstaat wil dat haar onderzoek aansluit bij de praktijk en ervaringen van burgers. Daarom gaat de staatscommissie in gesprek met mensen uit het hele land. Ook luistert de staatscommissie naar de ervaringen van professionals, zoals ambtenaren, de ombudsman en juristen.

Hieronder zie je de verschillende fases van het onderzoek van de Staatscommissie rechtsstaat. Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. Klik op de tijdlijn om te lezen over de verschillende activiteiten per fase. 

Het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan een van deze activiteiten. Wil je toch een bijdrage leveren, kan dat nog via internetconsultatie. 

tijdlijn activiteiten staatscommissie
Tijdlijn van de activiteiten van de staatscommissie

Bijdragen van burgers en professionals in drie fases

De staatscommissie maakt dus in de verschillende fasen van haar onderzoek gebruik van diverse werkwijzen en gespreksvormen om perspectieven op de rechtsstaat op te halen. Ook nodigt de commissie bijvoorbeeld gastsprekers uit die een andere kijk hebben op burgerperspectieven, het functioneren van de staatsmachten of ontwikkelingen in het denken over de rechtsstaat.