Wat we doen

De Staatscommissie rechtsstaat wil dat haar onderzoek aansluit bij de praktijk en ervaringen van burgers. Daarom gingen we in gesprek met mensen uit het hele land. Ook luisterden we de ervaringen van professionals, zoals ambtenaren, de ombudsman en juristen.

Hieronder zie je de verschillende fases van het onderzoek van de Staatscommissie rechtsstaat. Klik op de tijdlijn om te lezen over de verschillende activiteiten per fase. 
 

tijdlijn activiteiten staatscommissie
Tijdlijn van de activiteiten van de staatscommissie

Bijdragen van burgers en professionals in drie fases

De staatscommissie maakte dus in de verschillende fasen van haar onderzoek gebruik van diverse werkwijzen en gespreksvormen om perspectieven op de rechtsstaat op te halen. Ook nodigde de commissie bijvoorbeeld gastsprekers uit die een andere kijk hebben op burgerperspectieven, het functioneren van de staatsmachten of ontwikkelingen in het denken over de rechtsstaat.