Terugblik burgerpanel 2 maart

Zaterdag 2 maart vond de tweede dag van het landelijk burgerpanel plaats. Opnieuw verzamelden tientallen inwoners vanuit het hele land zich in de Social Impact Factory in Utrecht. Daar werkten zij aan ideeën om de Staatscommissie rechtsstaat te helpen met het eindadvies aan rechtspraak, regering en parlement.

Deze dag was deel twee van het burgerpanel van de Staatscommissie rechtsstaat. Het eerste deel van het burgerpanel vond plaats op 3 februari.

De deelnemers gingen in groepjes aan de slag met de thema’s van dag 1: Spanning tussen willekeur en maatwerk, contact met de overheid, lokettenjungle, begrijpelijke taal, vastlopen in het recht en ervaringsdeskundigheid. Als eerste konden zij opnieuw in gesprek met experts op de verschillende terreinen. Later gingen zij aan de slag om hun adviezen uit te werken. Ten slotte presenteerden zij hun adviezen aan de commissieleden. Dat deden zij zeer betrokken.

De commissieleden vertelden dat ze erg dankbaar waren dat mensen twee zaterdagen lang de tijd hebben genomen om hen te helpen bij hun onderzoek en adviesrapport. Ze herkenden de knelpunten die de deelnemers bespraken. Ook waren ze blij met de goede voorbeelden die deze dag naar voren kwamen.

In de media

De NOS was geïnteresseerd in het burgerpanel en de manier waarop de staatscommissie burgers betrekt bij haar onderzoek. In de ochtend van 2 maart werd voorzitter Henk Kummeling geïnterviewd voor het Radio 1-journaal. In de avond was in het journaal van 18.00 en 20.00  te zien hoe deelnemers het burgerpanel ervaarden. Ook schreef de NOS een artikel naar aanleiding van het burgerpanel en de brief aan de informateur die de commissie in december verstuurde. 

Beeld: ©Sandra Mesman / Staatscommissie rechtsstaat
Sandra Mesman heeft beide dagen van het burgerpanel de thema's in tekeningen gevat.