Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom gelden er toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. De staatscommissie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Bekijk de toegankelijkheidsverklaring