Burgerpanel dag 1: 'gelijkheid en wederzijds respect'

Tientallen mensen zijn zaterdagochtend vroeg opgestaan om mee te doen aan het burgerpanel van de Staatscommissie rechtsstaat. Zij gingen de hele dag in gesprek met experts en elkaar om mee te denken over de rechtsstaat. Bijvoorbeeld over het taalgebruik van de overheid, of het spanningsveld tussen enerzijds gelijke behandeling, en maatwerk willen leveren voor iedere burger. 

‘Afgelopen zaterdag was the day,’ zegt commissielid Corissa Hopman-Abdoeljamil. ‘Een ontzettend divers gezelschap van zo’n tachtig gemotiveerde burgers, deskundigen en begeleiders kwamen bij elkaar om actief mee te denken en te praten over de volgende stap naar een optimale en burgervriendelijke overheid.’

Beeld: ©Sushilla Kouwen / Staatscommissie rechtsstaat
Commissielid Corissa Abdoel-Jamil schudt een deelnemer de hand

Onderwerpen

Sommige mensen kenden de staatscommissie al omdat ze mee hadden gedaan met een locatiegesprek. Andere mensen kwamen voor de eerste keer een bijdrage leveren aan het onderzoek van de commissie. In de ochtend werden de deelnemers welkom geheten door voorzitter Henk Kummeling. Daarna kregen ze uitleg over de onderwerpen die deze dag werden behandeld: Spanning tussen willekeur en maatwerk, contact met de overheid, lokettenjungle, begrijpelijke taal en luisteren door de overheid naar de burger. Ook was er ruimte voor nieuwe onderwerpen, zoals ervaringsdeskundigheid en vastlopen in het recht.

Beeld: ©Sushilla Kouwen / Staatscommissie rechtsstaat
Voorzitter Henk Kummeling heet de deelnemers welkom

In groepjes gingen de deelnemers aan de slag met deze onderwerpen, samen met een gespreksbegeleider. Hier konden mensen hun ervaringen delen en vertellen hoe het beter kan. De ervaringen en ideeën van de deelnemers zijn keihard nodig om de overheid goed te adviseren. 

Beeld: ©Sushilla Kouwen / Staatscommissie rechtsstaat

Gelijkheid en wederzijds respect

Corissa Hopman-Abdoeljamil was erg onder de indruk van deze manier van werken: ‘De dag stond in het teken van gelijkheid en wederzijds respect. Enkele deelnemers vertelden mij dat de opdracht van de staatscommissie dicht bij hun levensmotto kwam en dat ze het enorm eervol vonden om op deze manier bij te kunnen dragen. Ik ben heel blij dat de participanten het erg prettig vonden om mee te praten en mee te denken.’

Beeld: ©Sushilla Kouwen / Staatscommissie rechtsstaat

De dag werd creatief afgesloten. Tekenaar Sandra Mesman vatte de dag samen in een illustratie. Spoken word artist Luan Buleshkaj gaf een voordracht over de onderwerpen en de opdracht van de Staatscommissie rechtsstaat. 

Beeld: ©Sandra Mesman / Staatscommissie rechtsstaat

Dag 2

Op 2 maart vindt deel 2 van het burgerpanel plaats. De diverse groepjes gaan dan nog dieper in op de onderwerpen en ideeën hoe het beter kan. Aan het einde van dag 2 presenteren de deelnemers hun adviezen aan de Staatscommissie rechtsstaat. Corissa Hopman-Abdoeljamil kan niet wachten: ‘Ik ben erg onder de indruk van de bijdragen van de deelnemers. Niet 70 procent commitment, maar 100 procent. Wauw! Ik zie de groep graag weer terug op 2 maart, het smaakt maar meer.’