Locatiegesprekken

De Staatscommissie rechtsstaat onderzoekt het functioneren van de rechtsstaat en brengt in juni 2024 advies uit over hoe dit beter kan. Om een goed beeld te krijgen waar inwoners van Nederland tegenaan lopen, worden in twaalf provincies locatiegesprekken gevoerd.

Locatiegesprekken vinden in de avond plaats, op een centrale plek binnen de gemeente. De deelnemers en gespreksleiders eten samen, en gaan daarna in gesprek over de ervaringen zij hebben met de rechtsstaat. In onderstaande video leggen we uit wat de democratische rechtsstaat is, en hoe de staatscommissie mensen betrekt bij haar onderzoek.

Als inwoner van Nederland leef je in een ‘democratische rechtsstaat’. 
Dat is eigenlijk gewoon een moeilijk woord voor een land:

  • waarin je in vrijheid kan zijn wie je wil zijn
  • hulp kunt krijgen en veilig bent
  • en je mening mag geven

Een land, waarin voor iedereen dezelfde wetten en regels gelden waar jij invloed op hebt.    
Wetten en regels bepalen bijvoorbeeld:

  • hoe snel je mag rijden
  • hoeveel kinderbijslag je krijgt
  • of wanneer je pensioen ingaat 

Vanaf je 18e mag je stemmen.    
Op die manier kun je ervoor zorgen dat jouw favoriete partij meepraat over wat er anders moet. 
Daar kunnen dan weer nieuwe wetten en regels uit voortkomen.     
Wil je iets regelen, kun je bijvoorbeeld terecht bij je gemeente. 
Dank je!  
Als je een conflict hebt en er écht niet uitkomt, kun je naar de rechter stappen.      

Klinkt allemaal geweldig, maar het gaat ook weleens mis.    
Soms gebeuren er oneerlijke dingen. 
En soms is iets zó ingewikkeld dat maar weinig mensen het begrijpen.     
Als staatscommissie praten we met burgers, onderzoeken we wat er misgaat en doen we voorstellen aan de overheid hoe het beter kan. 
Wil je op de hoogte blijven van wat we doen? Volg ons en abonneer je op onze nieuwsbrief!    
 

Tijdens de gesprekken gaan we in op de thema’s ‘vertrouwen’, ‘toegang’ en ‘contact’. Het is belangrijk dat de deelnemers deze thema’s goed in gedachten houden tijdens de bijeenkomst. We hebben daarom een visual of ‘praatplaat’ laten maken, waarop deze thema’s en de drie staatsmachten staan afgebeeld. Deze afbeelding dient als houvast tijdens de gesprekken. 

Visual waarop de staatsmachten staan weergegeven en de thema's van de locatiegesprekken worden benoemd
Beeld: ©Funk-e / Staatscommissie rechtsstaat

Vragen en antwoorden over de locatiegesprekken