Brieven aan de staatscommissie

Om tot een goede analyse te komen wil de Staatscommissie rechtsstaat graag een breed beeld krijgen van ervaringen met de rechtsstaat en ideeën om de rechtsstaat te verbeteren. Daarom heeft de staatscommissie verschillende personen en organisaties gevraagd om een brief aan de commissie te schrijven.

Ontvangen brieven

De staatscommissie heeft tot nu toe brieven ontvangen van de volgende personen:

 • Christiaan Alting von Geusau, hoogleraar Rechtsfilosofie en onafhankelijk adviseur
 • Marianne van den Anker, ombudsvrouw Rotterdam-Rijnmond
 • Lukas van den Berge, universitair docent aan de Universiteit Utrecht
 • Geert Corstens, oud-president van de Hoge Raad der Nederlanden
 • Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en voormalig voorzitter van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
 • Hans Engels, emeritus hoogleraar staatsrecht en decentraal bestuur, en oud-lid van de Eerste Kamer
 • Mark Frequin, adviseur publiek leiderschap en voormalig topambtenaar
 • Rob van Gestel, hoogleraar theorie en methode van wetgeving en methoden van juridisch onderzoek, Tilburg University
 • Ivo Giesen, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Utrecht
 • Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Tilburg University en voormalig minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Carla Hoetink, universitair docent en onderzoeker op het terrein van de moderne politieke en parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit
 • Hans Hofhuis, oud-rechter
 • Thijs Honig, directeur Maatschappelijke Opvang (MO) Den Bosch
 • Martin de Kok, voorzitter van de ombudscommissie Eindhoven
 • Robine de Lange-Tegelaar, president rechtbank Den Haag
 • Rick Lawson, hoogleraar Europese bescherming van mensenrechten aan de Universiteit Leiden
 • Ingrid Leijten, hoogleraar constitutioneel recht aan Tilburg University
 • Elaine Mak, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht
 • Arnt Mein, lector Legal Management Kenniscentrum Maatschappij en Recht, Hogeschool van Amsterdam
 • Coen Modderman, hoogleraar Recht in de decentrale overheden aan de Open Universiteit
 • John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen, lid Wetenschappelijk Comité van het EU Grondrechtenagentschap en aanstaand Princeton-fellow
 • Ed Nijpels, voorzitter Raad van Toezicht ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat
 • Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Sandra Palmen, strategisch adviseur bij het ministerie van Financiën en raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB)
 • Reijer Passchier, hoogleraar digitalisering en de democratische rechtsstaat aan de Open Universiteit en universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
 • Marjolein Quené, auteur, historicus, bedrijfskundige en voormalig lid van het algemeen bestuur van het waterschap AGV
 • Johan Remkes, bestuurder en voormalig voorzitter van de Staatscommissie parlementair stelsel
 • Jonathan Soeharno, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief aan de Universiteit van Amsterdam
 • Addie Stehouwer, ombudsman voor de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg
 • Herman Tjeenk Willink, Minister van Staat en onder meer voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en vice-president van de Raad van State
 • Evelien Tonkens, hoogleraar burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
 • Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland en voormalig president van de Algemene Rekenkamer
 • Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
 • Sjoerd Zijlstra, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Arre Zuurmond, Regeringscommissaris Informatiehuishouding en voormalig ombudsman

Tot nu toe hebben de volgende organisaties de commissie een brief gestuurd:

Andere perspectieven van burgers en deskundigen

De brieven zijn één manier voor de staatscommissie om ervaringen en ideeën te verzamelen. Daarnaast heeft de staatscommissie een ‘flitspeiling’ laten uitvoeren onder burgers en kon iedereen tot 1 juli 2023 een bijdrage leveren via internetconsultatie. Ook maakt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voor de staatscommissie een overzicht van burgerperspectieven op de rechtsstaat.