Brief Addie Stehouwer aan de Staatscommissie rechtsstaat

Brief aan de staatscommissie van Addie Stehouwer, ombudsman voor de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg, voorzitter van de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD en voormalig bestuursrechter, raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en substituut Nationale ombudsman