Presentatie adviesrapport op 10 juni in Den Haag

Op 10 juni 2024 om 14 uur presenteert de Staatscommissie rechtsstaat in Amare in Den Haag haar adviesrapport. Voorzitter Henk Kummeling zal het rapport overhandigen aan burgers en aan vertegenwoordigers van regering, parlement en rechtspraak.

Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht van de parlementaire ondervragingscommissie, kinderopvangtoeslag heeft de Tweede Kamer de regering gevraagd een staatscommissie in te stellen die kijkt naar het functioneren van de rechtsstaat. De opdracht van de Staatscommissie rechtsstaat was om onderzoek te doen en verbeteringen van de rechtsstaat voor te stellen vanuit burgerperspectief. Daarom zijn er tientallen burgers betrokken geweest bij het onderzoek van de staatscommissie. 

Presentatie

De burgers en professionals die betrokken zijn geweest bij het onderzoek, zijn uitgenodigd om bij de presentatie aanwezig te zijn. Enkelen van hen nemen het rapport als eerste in ontvangst. Daarna zullen de opdrachtgevers het rapport in ontvangst nemen.

Ontvangers

Vanuit de regering nemen Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, en Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rapport in ontvangst. Vanuit het parlement zullen de voorzitters van Tweede en de Eerste Kamer het rapport in ontvangst nemen: Martin Bosma en Jan Anthonie Bruijn. En vanuit de rechtspraak nemen Dineke de Groot, president van de Hoge Raad der Nederlanden, Rosa Uylenburg, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, en Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak het rapport in ontvangst.

Media

Tijdens de presentatie zal worden teruggeblikt op het onderzoek en de ervaringen die burgers met de staatscommissie hebben gedeeld. Journalisten zijn hierbij ook welkom.

Beeld: ©Kick Smeets / Staatscommissie rechtsstaat
Commissielid Kees Vendrik neemt een van de aanbevelingen van burgers aan tijdens het burgerpanel.