blurry afbeelding van pen en envelop

Februari: Burgerpanel, hackathon en interview

De Staatscommissie rechtsstaat is momenteel druk bezig met het ophalen van burgerperspectieven én professionals. Dit gebeurt onder andere in een burgerpanel en een hackathon, die elk twee dagen duren. Verder gaf voorzitter Henk Kummeling een interview in Trouw, en verscheen er een kennisnotitie van het Sociaal Cultureel Planbureau over hoe burgers denken over de democratische rechtsstaat. 

In deze nieuwsbrief praten we je bij!

Burgerpanel dag 1: 'Gelijkheid en wederzijds respect'

Tientallen mensen stonden op zaterdag 3 februari al vroeg naast hun bed om mee te doen aan het burgerpanel van de Staatscommissie rechtsstaat. Zij gingen de hele dag in gesprek met elkaar om mee te denken over de rechtsstaat. Gespreksleiders van Bureau Burgerberaad hielpen de verschillende groepjes hierbij. Bijvoorbeeld over het taalgebruik van de overheid, of het spanningsveld tussen gelijke behandeling, en maatwerk willen leveren voor iedere burger. 

Lees meer over het burgerpanel

Beeld: ©Sushilla Kouwen / Staatscommissie rechtsstaat

Eerste dag hackathon: 'De energie spatte ervan af'

Op vrijdag 2 februari kwamen tientallen jonge ambtenaren van de drie staatsmachten bij elkaar. Ze nemen deel aan de tweedaagse hackathon van de Staatscommissie rechtsstaat, waarin zij werken aan ideeën voor een gezonde wisselwerking tussen de staatsmachten.

Lees meer over de hackathon

Beeld: ©Sushilla Kouwen / Staatscommissie rechtsstaat

‘Dat de politiek over grondrechten onderhandelt, heb ik nog nooit meegemaakt’

Op 31 januari werd voorzitter Henk Kummeling geïnterviewd door Trouw. In het interview benadrukt Henk Kummeling nogmaals het belang van investeren in de rechtsstaat: 'De rechtsstaat is niet gratis. We vonden het noodzakelijk om de politiek in herinnering te brengen waar onze commissie voor bedoeld is: het versterken van die rechtsstaat.'

Lees meer over het  interview

Beeld: ©Sushilla Kouwen / Staatscommissie rechtsstaat