Eerste dag hackathon: 'De energie spatte ervan af'

Op vrijdag 2 februari kwamen tientallen jonge ambtenaren van de drie staatsmachten bij elkaar. Ze nemen deel aan de tweedaagse hackathon van de Staatscommissie rechtsstaat, waarin zij werken aan ideeën voor “een gezonde wisselwerking tussen de staatsmachten”. Op vrijdag 1 maart komen de deelnemers opnieuw bijeen voor dag 2 van deze hackathon.

In de ochtend gingen de deelnemers aan de slag met problemen in de informatieuitwisseling tussen de staatsmachten. Elk groepje ging in gesprek over een relatie tussen twee staatsmachten: wetgever-rechtspraak, uitvoering-rechtspraak of wetgever-uitvoering. In de middag werkten de deelnemers aan het ‘hacken’ van de problemen binnen die relaties. 

Energie

‘De energie spatte ervan af’, vertelt commissielid Fatma Çapkurt. ‘De deelnemers hebben zich in korte tijd grondig verdiept in een moeilijk vraagstuk. De staatsmachten moeten balanceren op een dun koord: aan de ene kant moeten ze onafhankelijk van elkaar zijn, maar tegelijk moeten ze óók samenwerken om problemen op te lossen waar burgers mee te maken krijgen.’

Pitch

Uiteindelijk pitchten acht groepjes hun oplossingen aan Fatma Çapkurt en voorzitter Henk Kummeling. Eén van de ideeën was dat ambtenaren uit de verschillende staatsmachten elkaar beter informeren en intensiever contact met elkaar hebben. Bijvoorbeeld door ‘stage’ te lopen bij de andere staatsmachten. Een ander groepje stelde voor dat een app een goede manier was om problemen in de uitvoering bij de verschillende staatsmachten inzichtelijker te maken. 

Aan het einde van de dag gaf Wendy Yan een presentatie over wat haar tijdens de dag was opgevallen. Zij promoveert op het onderwerp ‘terugkoppeling van de rechter naar de wetgever’ en kon dus goed meedenken met de jonge ambtenaren.

Vernieuwend

‘De deelnemers hadden veel vernieuwende ideeën om het contact tussen de staatsmachten te verbeteren. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt,’ vertelt Fatma Çapkurt. In maart gaan de jonge ambtenaren verder met het onderwerp “gezonde wisselwerking tussen de staatsmachten”. Daarna is het aan de Staatscommissie rechtsstaat om met hun ideeën aan de slag te gaan.