‘Dat de politiek over grondrechten onderhandelt, heb ik nog nooit meegemaakt’

Op 31 januari werd voorzitter Henk Kummeling geïnterviewd door Trouw. Ook publiceerde Trouw een stuk over de formatie, waarin zij naar de brief van de Staatscommissie rechtsstaat aan informateur Plasterk verwezen.

In het interview benadrukt Henk Kummeling nogmaals het belang van investeren in de rechtsstaat: 'De rechtsstaat is niet gratis. We vonden het noodzakelijk om de politiek in herinnering te brengen waar onze commissie voor bedoeld is: het versterken van die rechtsstaat.'

In het artikel wordt ingegaan op de opdracht van de staatscommissie en de rol van grondrechten bij de formatie.