Studenten adviseren over beleidsvraagstukken

Op 22 december presenteerden 9 studenten hun advies aan hoogleraar en commissielid Marc Hertogh en adjunct-secretaris Wubbo Wierenga. Dit was de afsluiting van de opdracht om advies te geven aan de Staatscommissie rechtsstaat, waar zij in september mee begonnen.

In september maakten de studenten juridische bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) kennis met de Staatscommissie rechtsstaat. Zij kregen de opdracht om voor de staatscommissie concrete voorstellen te bedenken voor het versterken van de rechtsstaat. Eind december mochten zij hun ideeën presenteren en werd hun opdracht afgerond en beoordeeld. 

Vraagstukken

In drie groepjes presenteerden de studenten hun voorstellen over 1. Huisvesting van asielzoekers en het betrekken van burgers daarbij, 2. Het versterken van de menselijke maat bij uitvoeringsorganisaties, en 3. Compensatieregelingen bij overheidsfalen. 

Adviezen

De studenten zijn er goed in geslaagd om concreet advies te geven. Wat deze opdracht voor hen interessant maakte, was dat zij in opdracht van de staatscommissie mee konden denken over actuele beleidsvraagstukken die zijn verbonden aan de rechtsstaat. Zo heeft een groepje studenten het adviesrapport ‘Klem tussen balie en beleid’ van Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) uit 2021 uitgebreid bestudeerd. De studenten hebben de lessen uit dit rapport vertaald naar manieren waarop de rechtsstaat verbeterd kan worden. Zo adviseerden zij om burgers en professionals meer te betrekken bij het uitvoeringsbeleid. Om dit te bereiken zouden uitvoeringsprofessionals vaker en gedetailleerder Kamerleden moeten informeren over de gang van zaken op de werkvloer, vonden de studenten.

Persoonlijk contact

De tweede groep studenten adviseerde burgerberaden te organiseren, om inwoners van gemeenten beter te betrekken bij de besluitvorming rond de huisvesting van asielzoekers. De derde groep hield zich bezig met compensatieregelingen. De studenten stelden voor dat de organisatie die schade heeft veroorzaakt, nooit de organisatie mag zijn die de hoogte van de compensatie bepaalt. Zij benadrukten dat een compensatieregeling een op zichzelf staand proces is, dat een eigen aanpak nodig heeft. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor persoonlijk contact, om zo de afstand tussen overheid en burger te verkleinen. 

Eindrapport

Hertogh en de overige commissieleden waarderen de inzet en het advies. De studenten leverden een inspirerende bijdrage aan  het eindrapport van de staatscommissie rechtstaat, dat in juni wordt gepubliceerd. In dit rapport doet de staatscommissie concrete voorstellen voor het verbeteren van de rechtsstaat. 

Wubbo Wierenga in gesprek met studenten
Beeld: ©Staatscommissie rechtsstaat
Wubbo Wierenga tijdens de presentatie van de opdracht in september