Internetconsultatie: resultaten en vervolg

De Staatscommissie rechtsstaat heeft in haar onderzoek iedereen uitgenodigd om van 1 mei tot  1 juli 2023 diens mening en ervaringen te delen via internetconsultatie. De internetconsultatie heeft 76 unieke reacties opgeleverd, die samen honderden pagina’s aan ervaringen en inzichten bevatten.

De staatscommissie is veel dank verschuldigd aan iedereen die de tijd en moeite heeft genomen om via internetconsultatie een bijdrage te leveren; de commissie is onder de indruk van het aantal reacties en de kwaliteit ervan. De bijdragen vormen een waardevolle aanvulling op de ervaringen en inzichten die de staatscommissie inwint via onder meer gesprekken met burgers op locatie, een landelijk burgerpanel en rondetafelgesprekken. 

Uit de reacties kwamen veel verschillende thema’s naar voren. In dit bericht wordt een aantal genoemd. Lees het verslag en de internetconsultatie voor een completer overzicht.

Uit de reacties blijkt dat de bijdragers zich zorgen maken over de rechtsstaat, de transparantie van de overheid en de ervaren machteloosheid van burgers. Mensen zijn kritisch op het functioneren en de kennis van politici. Daarnaast uiten ze zorgen over de versplintering in het parlement, gebrek aan inclusiviteit en te weinig transparantie over financiën van politieke partijen. 

Ook de rechtspraak komt regelmatig naar voren in de reacties. In een aantal reacties worden voorstellen gedaan voor het anders organiseren van de rechtspraak. Bijdragers benoemen de soms moeizame toegang tot het recht, bijvoorbeeld door het gebrek aan goede pro-deoadvocaten en de beperkte opties voor mensen met een middeninkomen. Zij komen niet in aanmerking voor hulp via het Juridisch Loket, maar hebben zelf ook niet de financiële middelen om een advocaat te raadplegen.

Dit voorjaar organiseert de Staatscommmissie rechtsstaat een tweede internetconsultatie.