blurry afbeelding van pen en envelop

December: in gesprek met burger en expert, en brief aan de informateur

In deze nieuwsbrief praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek en de activiteiten van de Staatscommissie rechtsstaat. We wensen je fijne dagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Terugblik activiteiten Staatscommissie rechtsstaat

De afgelopen maanden is de Staatscommissie rechtsstaat druk bezig geweest met gesprekken met zowel burgers als professionals om kennis en ervaringen op te halen voor haar onderzoek. In het nieuwe jaar gaat de staatscommissie door met het volop betrekken van burgers en experts bij haar onderzoek. Dit gebeurt onder andere via een burgerpanel en een hackathon.

Lees meer over de activiteiten.

De Staatscommissie rechtsstaat wenst je een evenwichtig en voorspoedig 2024
Beeld: ©Staatscommissie rechtsstaat / Staatscommissie rechtsstaat

Brief aan de informateur

De Staatscommissie rechtsstaat heeft op 19 december 2023 een tussenconclusie gezonden aan informateur Plasterk. In deze brief deelt de staatscommissie nu al een belangrijke tussenconclusie van haar onderzoek met de informateur. 

Lees meer over deze brief

Hackathon voor jonge ambtenaren: meld je aan!

Op 2 februari en 1 maart 2024 organiseert de Staatscommissie rechtsstaat hackathons voor jonge ambtenaren. In deze hackathons werken de deelnemers samen aan concrete voorstellen om de samenwerking tussen de staatsmachten (rechtsprekende, wetgevende en uitvoerende macht) te verbeteren. 

Meer lezen en aanmelden