Fatma Çapkurt en Marc Hertogh plaatsvervangend voorzitters

Fatma Çapkurt en Marc Hertogh zullen met ingang van december 2023 optreden als plaatsvervangende voorzitters van de Staatscommissie rechtsstaat.

De Staatscommissie rechtsstaat wordt regelmatig gevraagd aanwezig te zijn bij symposia, congressen en andere bijeenkomsten. De voorzitter, zijn plaatsvervangers of andere commissieleden geven hier zoveel mogelijk gehoor aan. 

Wanneer voorzitter Henk Kummeling niet aanwezig kan zijn bij bijeenkomsten of vergaderingen van de staatscommissie, zullen Fatma Çapkurt en Marc Hertogh met ingang van 1 december 2023 optreden als plaatsvervangend voorzitters van de staatscommissie.

portret van Fatma Çapkurt en Marc Hertogh
Beeld: ©Marieke Duijsters / Staatscommissie rechtsstaat
Marc Hertogh en Fatma Çapkurt

Fatma Çapkurt is docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Met haar deelname aan de staatscommissie wil Çapkurt een ‘bijdrage leveren aan het versterken van de rechtsstatelijke houding tussen burger en overheid’. Lees meer over Fatma Çapkurt.

Marc Hertogh is hoogleraar rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wil in de staatscommissie een ‘bijdrage leveren aan de transitie van een bureaucratische rechtsstaat naar een responsieve rechtsstaat’. Lees meer over Marc Hertogh.