Terugblik activiteiten Staatscommissie rechtsstaat

De afgelopen maanden heeft de Staatscommissie rechtsstaat veel ervaringen en kennis opgehaald, zowel bij professionals als bij burgers. De resultaten van deze gesprekken worden verwerkt in het adviesrapport dat de commissie in juni 2024 zal uitbrengen.

Een belangrijk aspect van de opdracht van de staatscommissie, is om vanuit burgerperspectief te adviseren. Daarom spreekt de staatscommissie een brede en diverse groep mensen. Zo kan het advies van de staatscommissie zo dicht mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid van veel inwoners van Nederland. Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het open forum en de locatiegesprekken. 

Locatiegesprekken

Door heel Nederland zijn locatiegesprekken gehouden  met inwoners van 12 gemeenten onder begeleiding van Bureau Burgerberaad. Deze bijeenkomsten startten met een gezamenlijke maaltijd. Daarna gingen deelnemers in gesprek over hun kijk op de rechtsstaat aan de hand van de thema’s vertrouwen, contact en toegang. Ieder locatiegesprek was een unieke ervaring; de samenstelling van de groep was iedere avond weer anders en de verschillende locaties droegen bij aan de diversiteit van deelnemers en perspectieven. Dit was ook zichtbaar in de maaltijden, van Chinees, zuurvlees, stamppot tot Marokkaanse gerechten. Bij alle gesprekken namen de deelnemers zeer actief deel en deelden openhartig hun ervaringen. Deze bevindingen vormen de basis voor het landelijk burgerpanel, waarin inwoners van Nederland samen aan voorstellen voor het verbeteren van de rechtsstaat werken. 

Rondetafels

De Staatscommissie rechtsstaat organiseerde vele rondetafelgesprekken waarin commissieleden in gesprek gingen met experts over thema’s als de toegankelijkheid van de rechtsspraak, bestuur en uitvoering. Ook ervaringsdeskundigen kwamen aan het woord. Zo spraken we bijvoorbeeld over hoe ingewikkeld of tegenstrijdig regels kunnen zijn, de lokettenjungle en andere drempels die burgers de toegang tot het recht moeilijk maken. 

In 2024

In het nieuwe jaar start de derde en laatste van het onderzoek van de staatscommissie. Deze fase draait om het vinden van verbeteringen voor de geconstateerde problemen in de rechtsstaat. Daarvoor gaan in februari en maart tientallen burgers uit het hele land in gesprek over hoe de rechtsstaat verbeterd kan worden. Ook denken professionals via rondetafelgesprekken mee over de effectiviteit en haalbaarheid van de mogelijke voorstellen.

Begin 2024 worden er hackathons georganiseerd met jonge ambtenaren die werkzaam zijn bij de staatsmachten. Ben je een jonge ambtenaar en heb je interesse in deelname aan de hackathons? Meld je dan aan!

Meer informatie