Staatscommissie rechtsstaat publiceert werkprogramma

Het werkprogramma van de Staatscommissie rechtsstaat is bekend. Met dit werkprogramma wil de staatscommissie inzicht geven in de manier waarop ze haar opdracht uitvoert. De commissie beschouwt het werkprogramma als een flexibel document, dat gedurende het onderzoek kan worden bijgesteld. Deze eerste versie is vastgesteld op 12 juli 2023.

Inhoud werkprogramma

Het programma bestaat uit drie delen. Het eerste hoofdstuk bevat een beschrijving van (de achtergronden van) de opdracht van de staatscommissie, een eerste duiding van enkele belangrijke definities uit haar taakopdracht en drie uitgangspunten van de commissie voor de uitvoering van de opdracht. Het tweede hoofdstuk bevat het plan van aanpak om tot een advies te komen. In het derde hoofdstuk wordt beschreven hoe de staatscommissie burgers en professionals bij haar werk wil betrekken. 

Over de commissie

De staatscommissie rechtsstaat onderzoekt het functioneren van de rechtsstaat. Zie voor meer informatie daarover de pagina Wat we doen