Werkprogramma Staatscommissie rechtsstaat - juli 2023

Met dit werkprogramma wil de Staatscommissie rechtsstaat inzicht geven in de manier waarop ze haar opdracht uitvoert. De commissie beschouwt het werkprogramma als een flexibel document, dat gedurende het onderzoek kan worden bijgesteld. Deze eerste versie is vastgesteld op 12 juli 2023.
 

Het werkprogramma bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat een beschrijving van (de achtergronden van) de opdracht van de staatscommissie, een eerste duiding van enkele belangrijke definities uit haar taakopdracht en drie uitgangspunten van de commissie voor de uitvoering van de opdracht. Het tweede hoofdstuk bevat het plan van aanpak om tot een advies te komen. In het derde hoofdstuk wordt beschreven hoe de staatscommissie burgers en professionals bij haar werk wil betrekken.