Een staatscommissie met oog voor de burger

Op 10 juni 2024 presenteert de Staatscommissie rechtsstaat haar rapport met daarin verbetervoorstellen met oog voor de burger. Hoe is dit advies tot stand gekomen? Bijna anderhalf jaar lang heeft de staatscommissie via allerlei manieren en kanalen informatie en verhalen opgehaald. Bij experts, maar vooral bij burgers. Hieronder is te lezen hoe dit is gebeurd. En: hoe nu verder? 

Toegankelijke bijeenkomsten

De opdracht van de Staatscommissie rechtsstaat was om te adviseren op basis van burgerperspectieven. Het was daarom van belang dat we met burgers in gesprek gingen. De start hiervoor was een Open forum, dat in oktober in Utrecht plaatsvond. Iedereen die dat wilde kon daar in gesprek met de commissieleden en zijn of haar ervaringen delen. 

Maar dit was niet de enige plek waar burgers gehoord werden. In alle provincies van oktober tot en met december, in twaalf gemeenten voerden we gesprekken met tientallen burgers. Bureau Burgerberaad begeleidde deze gesprekken. Elke bijeenkomst begon met een maaltijd. Zo leerden de deelnemers elkaar en de gespreksleiders alvast een beetje kennen. Dit zorgde voor een ontspannen start van de avonden. Ook keken de deelnemers een introductiefilmpje waarin voorzitter Henk Kummeling hen bedankte voor hun aanwezigheid en bijdrage. Ook kregen de deelnemers een animatie te zien, waarin de werking van de rechtsstaat werd uitgelegd, en wat er met hun input zou gebeuren. 

Beeld: ©Sushilla Kouwen / Staatscommissie rechtsstaat

Aan de deelnemers aan deze twaalf gesprekken werd gevraagd of zij ook wilde deelnemen aan het burgerpanel. Velen van hen hadden hier interesse in. Zo kwam het dat uiteindelijk ruim vijftig burgers twee keer in februari en maart naar Utrecht reisden om daar verder door te praten over de problemen binnen de rechtsstaat, en wat deze burgers als oplossingen zagen. Hiervan heeft Bureau Burgerberaad het verslag ‘Niet zonder ons’ gemaakt. Dit vormde een essentiële basis om inzicht in de ervaringen van burgers te krijgen. Zo bleek heldere communicatie een heel belangrijk aandachtspunt voor burgers. Ook zeiden de burgers dat zij zich vaak niet gehoord voelden door de overheid. Ze begrepen dat de overheid niet alles kan oplossen, maar ze misten het gevoel dat er naar hen geluisterd werd en ze serieus genomen werden. 

NB Om nog meer inzicht te krijgen in hoe burgers over de rechtsstaat denken, heeft de staatscommissie een onderzoek laten uitvoeren door het Sociaal Cultureel Planbureau (zie ‘onderzoek’).

Beeld: ©Kick Smeets / Staatscommissie rechtsstaat

Wat deed de staatscommissie nog meer?

Hoe nu verder?

Het onderzoek van de Staatscommissie rechtsstaat is afgerond en het rapport wordt maandag 10 juni 2024 overhandigd. Daarna is het aan het kabinet, de rechtspraak en het parlement om met de adviezen aan de slag te gaan. De staatsmachten hebben de staatscommissie gevraagd om concrete aanbevelingen. We kijken uit naar wat zij gaan doen met het rapport. En: zullen de adviezen landen in het nieuwe regeerprogramma, en hoe dan? We hopen dat de belangen van burgers daarbij voor ogen worden gehouden. 

Rechtsstaatagenda

Een belangrijk onderdeel van de opdracht van de staatscommissie, was om een voorstel te doen voor een dialoog tussen de staatsmachten via een rechtsstaatagenda. De Staatscommissie rechtsstaat heeft de Tweede en Eerste Kamer aangeboden om in gesprek te gaan over de adviezen uit het rapport. Zij hoopt dat deze gesprekken nog voor het zomerreces kunnen plaatsvinden. 

Beeld: ©Lambert de Jong / Staatscommissie rechtsstaat
v.l.n.r. Kees Vendrik, Fatma Çapkurt, Marc Hertogh, Henk Kummeling (voorzitter), Ernst Numann, Diantha Vliet, Eva González Pérez en Corissa Abdoeljamil. Kutsal Yesilkagit ontbreekt op deze foto.