Evaluatie locatiegesprekken Staatscommissie rechtsstaat door Bureau Burgerberaad

Bureau Burgerberaad heeft in het najaar van 2023 in opdracht van de Staatscommissie Rechtsstaat twaalf locatiegesprekken in het land ontworpen en begeleid.