blurry afbeelding van pen en envelop

April: Doe mee met de internetconsultatie en publicatiedatum adviesrapport bekend

De laatste fase van het onderzoek van de Staatscommissie rechtsstaat is ingegaan. In deze fase zijn de verslagen afgerond van de tweedaagse hackathon en het burgerpanel, en kan ieder die dat wil een laatste bijdrage leveren aan het onderzoek via internetconsultatie. Ook is de datum bekend waarop de staatscommissie haar adviesrapport aanbiedt aan regering, rechtspraak en parlement: dit zal op 10 juni gebeuren. 

Reageer op de internetconsultatie

Tot en met 22 april kan iedereen die dat wil reageren op de internetconsultatie van de Staatscommissie rechtsstaat. In de internetconsultatie worden 8 vragen voorgelegd waar mensen op kunnen antwoorden. Deze consultatie is een vervolg op de eerste internetconsultatie die vorig jaar is gehouden.

Ga naar de internetconsultatie

Beeld: ©Sushilla Kouwen / Staatscommissie rechtsstaat

Verslag burgerpanel: Niet zonder ons

Op 3 februari en 2 maart kwamen tientallen mensen uit heel Nederland bij elkaar om te werken aan voorstellen voor het verbeteren voor de rechtsstaat. Bureau Burgerberaad begeleidde de gesprekken tijdens deze twee dagen en maakte een verslag van de aanbevelingen die gedaan zijn. 

Lees het verslag

Beeld: ©Kick Smeets / Staatscommissie rechtsstaat

Presentatie eindrapport: 10 juni 2024

Op 10 juni 2024 presenteert de Staatscommissie rechtsstaat haar eindrapport. De staatscommissie adviseert vanuit burgersperspectieven verbeteringen van de rechtsstaat. Om die reden wordt het eerste exemplaar overhandigd aan burgers. Daarna zal de voorzitter van de staatscommissie, Henk Kummeling, het rapport overhandigen aan vertegenwoordigers van de regering, het parlement en de rechtspraak. De presentatie van het rapport zal plaatsvinden in Den Haag*. 

* In de emailversie van deze nieuwsbrief stond dat de presentatie zou plaatsvinden in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Door omstandigheden kan dit niet doorgaan. Momenteel wordt er gezocht naar een andere geschikte locatie in Den Haag. 

Beeld: ©Sushilla Kouwen / Staatscommissie rechtsstaat