Inwoners van Waalwijk in gesprek over de rechtsstaat

Op maandag 30 oktober vindt het eerste locatiegesprek plaats met burgers over de rechtsstaat, in Waalwijk.  De inwoners van de betrokken gemeenten wordt gevraagd naar hun ervaringen met de rechtsstaat: waar lopen zij tegenaan? Wat gaat er goed, en wat kan er beter?

Twaalf gemeenten

De Staatscommissie rechtsstaat wil graag de ervaringen van burgers met de rechtsstaat horen. Daarom organiseert de staatscommissie bijeenkomsten door heel Nederland. In twaalf verschillende gemeenten gaan gespreksleiders van Bureau Burgerberaad in gesprek met inwoners. De locatiegesprekken vinden naast in Waalwijk, ook plaats in Ede, Midden-Groningen, Zaanstad, Utrecht, Opsterland, Heerlen, Kapelle, Leidschendam-Voorburg, Enschede, Assen en Lelystad. 

Werving

De staatscommissie wil concrete voorstellen geven voor het verbeteren van het functioneren van de rechtsstaat, waar vooral de burger beter van wordt. De commissie is bijzonder geïnteresseerd in de ervaringen van burgers die niet vaak worden gehoord. De werving voor de locatiegesprekken verloopt daarom via gemeenten en organisaties op lokaal niveau: zij zetten hun lokale netwerken in om mensen uit te nodigen. Zo wil de staatscommissie een goed beeld krijgen van de moeilijkheden waar deze burgers tegenaan lopen. 

Animatie en visual

Omdat het begrip ‘democratische rechtsstaat’ lastig concreet te maken is, hebben we een animatievideo en visual (of ‘praatplaat’) laten maken. In de animatievideo laten we zien hoe inwoners van Nederland te maken kunnen krijgen met de ‘machten’ binnen de rechtsstaat. Deze machten bestaan uit de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. 

In de locatiegesprekken wordt gefocust op drie thema’s: 1. Vertrouwen, 2. Contact, en 3. Toegang. De staatscommissie wil graag weten of burgers vertrouwen hebben in de staatsmachten, hoe zij het contact ermee ervaren en of zij het gevoel hebben dat zij makkelijk toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld de overheid of het recht. 

Visual waarop de staatsmachten staan weergegeven en de thema's van de locatiegesprekken worden benoemd
Beeld: ©Funk-e / Staatscommissie rechtsstaat