Staatscommissie rechtsstaat bezoekt Eerste Kamer

Op dinsdag 26 september bezochten voorzitter Henk Kummeling, commissieleden Fatma Çapkurt en Ernst Numann en secretaris Rien den Boer de Eerste Kamer.

De Staatscommissie rechtsstaat heeft haar opdracht gekregen van de Eerste en Tweede Kamer, de rechtspraak en de regering. De staatscommissie was uitgenodigd door de Eerste Kamer om te vertellen over haar werk en de stand van het onderzoek. Dat er veel interesse is in het onderzoek van de staatscommissie bleek uit de grote opkomst en de vele vragen die leden van de commissie Justitie en Veiligheid en de commissie van Binnenlandse Zaken aan de staatscommissie stelden.

Henk Kummeling aan het woord in de Eerste Kamer
Beeld: eerstekamer.nl

Concrete voorstellen

Zo vroegen Kamerlid Recourt (GroenLinks/PvdA), Croll (BBB) en Dittrich (D66) hoe de staatscommissie van plan is te voorkomen dat het adviesrapport ‘in een la belandt’ en de aandacht voor het onderzoek verslapt. Voorzitter Henk Kummeling antwoorde hierop dat het functioneren van de rechtsstaat erg actueel is, en bij de aankomende verkiezingen een belangrijke rol spelen: ‘Er worden allerlei vragen gesteld, die neerkomen op de simpele vraag “hoe dan?”. Wat gaan we dan doen? Wat gaan we daadwerkelijk veranderen?’. Kummeling voegt daaraan toe dat er ook vanuit de staatsmachten zelf behoefte bestaat aan concrete voorstellen voor het verbeteren van de rechtsstaat. Ook zal de staatscommissie ‘kritische denkers’ uitnodigen om de uitvoerbaarheid van de voorstellen te toetsen, legde Kummeling uit.

Burgers betrekken

De Kamerleden Talsma (ChristenUnie) en Bezaan (PVV) vroegen hoe de commissie burgers wil betrekken bij het onderzoek, met name de burgers ‘die niet vaak gehoord worden’. Hierop antwoordde Kummeling dat hiervoor wordt samengewerkt met gemeenten. Via hun lokale netwerken worden mensen geworven. Ook zullen er geen commissieleden aanwezig zijn bij deze gesprekken, zodat mensen zich vrijer voelen om hun mening te geven. Ook gaf Kummeling aan dat speciaal voor deze gesprekken en doelgroepen materiaal is gemaakt, zoals filmpjes en flyers, om mensen zo goed mogelijk te informeren. Commissielid Ernst Numann voegde toe dat de commissie beseft dat deze werkwijze een goede poging is, maar geen garanties biedt om daadwerkelijk de mensen te bereiken die je wilt bereiken: ‘Daarom halen we ook informatie op bij instituties zoals de Ombudsman en lokale ombudspersonen.’

Voorzitter van de commissie voor Justitie en Veiligheid Dittrich hintte op een vervolg over een half jaar. De staatscommissie zal dan opnieuw en concreter de Eerste Kamer informeren over de stand van het onderzoek.

Meer informatie