Staatscommissie rechtsstaat overhandigt adviesrapport aan burgers en overheid

Op 10 juni 2024 heeft de Staatscommissie rechtsstaat haar adviesrapport gepresenteerd in cultuurgebouw Amare, Den Haag. Er waren zo’n 200 mensen aanwezig bij deze presentatie, waaronder ambtenaren en journalisten, maar vooral: burgers.

De opdracht van de Staatscommissie rechtsstaat was om voorstellen te doen van het verbeteren van de rechtsstaat vanuit burgerperspectief. De staatscommissie werd ingesteld naar aanleiding van een motie van Pieter Omtzigt en Chris van Dam. 

Burgerperspectief

Het adviesrapport is gemaakt met grote inbreng van burgers en daarom werd er eerst met hen teruggeblikt op het onderzoeksproces. Tientallen burgers deelden hun ervaringen tijdens gesprekken in twaalf gemeenten en tijdens het tweedaags burgerpanel. Iedereen die daarbij betrokken is geweest kreeg een uitnodiging voor de presentatie van het eindrapport. 

Van drie mensen zijn videoportretten gemaakt: Batya Brown, Saskia Brandewijn en Jaser Husseini. Aan de hand van deze video’s en gesprekken met dagvoorzitters Liesbeth Staats en Ernst Abbing, vertelden zij hun verhaal en hun ideeën over verbetering van de rechtsstaat. Bekijk de videoportretten.

Overhandiging

Namens de staatscommissie ging Corissa Abdoeljamil aan tafel in gesprek met deze burgers en professionals uit de staatsmachten: Alex Corra, Yaëlla Lapré en Acelya Dogan. Hoe komen de ervaringen van burgers en professionals overeen, en hoe verschillen zij van elkaar?  In het tweede gedeelte van de bijeenkomst waren ook de staatsmachten en journalisten present. Voorzitter Henk Kummeling overhandigde het rapport als eerste aan Batya, Jaser en Saskia. Zij zeiden dat ze zich gehoord voelden door de staatscommissie en spraken uit dat zij hoopten dat regering, parlement en rechtspraak aan de slag gaat met de aanbevelingen uit het rapport.

Vervolgens werd het rapport overhandigd aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de voorzitters van Tweede en Eerste Kamer, en de president van de Hoge Raad, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Allen benadrukten op hun eigen wijze het belang van dit rapport en erkenden de noodzaak voor verbetering. 

Terugkijken

Je kunt de presentatie terugkijken op YouTube. 

De Staatscommissie rechtsstaat heeft de Eerste en Tweede Kamer aangeboden om in gesprek te gaan over de adviezen uit het rapport. Deze gesprekken vinden op 18 en 26 juni aanstaande plaats.