Turks|De gebroken belofte van de rechtsstaat - explainervideo

1
00:00:00,440 --> 00:00:02,520
Hollanda bir hukuk devletidir.

2
00:00:02,520 --> 00:00:05,040
Ancak bu hukuk devlet
sanki iyi işlemiyor gibi görünüyor.

3
00:00:05,640 --> 00:00:07,760
Yanlış giden nedir
ve neleri düzeltebiliriz?

4
00:00:08,200 --> 00:00:10,000
Hukuk devletinin vaadi...

5
00:00:10,040 --> 00:00:13,520
vatandaşların devlet tarafından
ve devlete karşı korunmuş olması...

6
00:00:13,560 --> 00:00:17,960
hükümetin gücünün üzerinde etkiye sahip
olması ve gerektiğinde destek almasıdır.

7
00:00:18,080 --> 00:00:22,320
Ancak bu vaat yerine getirilmedi.

8
00:00:23,000 --> 00:00:27,400
Sosyal yardım skandalı, vatandaşların
her zaman devletten beklemeleri...

9
00:00:27,440 --> 00:00:29,480
gereken korumayı alamadıklarını gösterdi.

10
00:00:29,960 --> 00:00:33,360
Devlet vatandaşlarına sırt çevirdi
ve gücünü suistimal etti.

11
00:00:33,400 --> 00:00:35,520
Aynı şeyi Groningen’de oldu.

12
00:00:36,320 --> 00:00:40,600
Devlet yıllardır doğalgaz çıkartılmasının
sonuçlarıyla ilgili şikayetleri gözardı etti.

13
00:00:41,360 --> 00:00:44,280
Durum apaçık ortada:
artık birşeyler değişmelidir.

14
00:00:44,680 --> 00:00:47,440
Hukuk devleti adlı devlet komisyonuna...

15
00:00:47,440 --> 00:00:52,120
vatandaş açısından hukuk devletinin
işleyişi hakkında araştırma yapmak ve...

16
00:00:52,160 --> 00:00:54,960
işler nasıl daha iyi olabilir diye
teklif yapmak için talimat verildi.

17
00:00:55,000 --> 00:00:58,320
Komisyon 2023 yılın başında
araştırmaya başladı.

18
00:00:58,840 --> 00:01:01,640
Bundan sonra
birçok vatandaş ve bilirkişiyle görüştük.

19
00:01:02,080 --> 00:01:04,600
Araştırmanın odağında birkaç soru vardı.

20
00:01:05,040 --> 00:01:08,240
Hukuk devletinin işleyişinde
vatandaş hangi sorunları yaşıyor?

21
00:01:08,720 --> 00:01:13,200
Yanlış giden nelerdir ve hükümet
bunu düzeltmek için neler yapabilir?

22
00:01:13,680 --> 00:01:17,760
Özellikle hangi düzeltmelerin vatandaşa en
fazla yardımcı olacağını öğrenmek istedik.

23
00:01:17,840 --> 00:01:21,280
Vatandaşların neyle karşı karşıya olduğunu
çeşitli şekillerde araştırdık.

24
00:01:21,600 --> 00:01:23,800
Ülkenin on iki yerinde hukuk devleti ile...

25
00:01:23,840 --> 00:01:25,840
olan tecrübeleri hakkında
insanlarla görüştük.

26
00:01:26,320 --> 00:01:29,400
Açık bir oturumda vatandaşlar
görüşlerini bizimle paylaştılar.

27
00:01:29,840 --> 00:01:32,160
Ayrıca bir vatandaş paneli
hukuk devletinin vatandaşı...

28
00:01:32,200 --> 00:01:34,960
nasıl daha iyi koruyabileceği
konusunda tavsiyelerde bulundu.

29
00:01:35,160 --> 00:01:38,680
Ayrıca bilim ve uygulamalardan
da görüşler topladık.

30
00:01:39,320 --> 00:01:42,560
Bir çözüm bulma etkinliği sırasında
genç memurlar ekipler halinde...

31
00:01:42,600 --> 00:01:44,600
hukuk devletinin
düzeltilmesi üzerinde çalıştılar.

32
00:01:44,600 --> 00:01:49,040
Devlet komisyonu bu konuda üç büyük
sorun olduğu sonucuna varmış oldu.

33
00:01:49,280 --> 00:01:52,520
Hukuk devleti siyasetçilerin,
yöneticilerin ve kamu çalışanlarının...

34
00:01:52,560 --> 00:01:54,880
eylemlerinde çok küçük
bir rol oynamaktadır.

35
00:01:55,400 --> 00:01:58,080
Hukuk devletinin vaadi şu
şekilde karşımıza çıkmaktadır.

36
00:01:58,080 --> 00:02:00,320
Çok fazla yoksulluk olduğu ortada...

37
00:02:00,360 --> 00:02:03,840
ancak ebeveynlerin
bir öğrencinin okula gitmesinin...

38
00:02:03,840 --> 00:02:06,480
bu yoksulluktan kurtulabilmesi için
bir gelecek inşa etmesi açısınd...

39
00:02:06,480 --> 00:02:08,120
çok önemli olduğunu
düşündüklerini de görüyorum.

40
00:02:08,440 --> 00:02:09,920
Hukuk devletinin vaadi de...

41
00:02:09,960 --> 00:02:13,120
her öğrencinin okula gitme
hakkına sahip olmasıdır.

42
00:02:13,160 --> 00:02:17,600
Bu vaat başkalarının yanı sıra, öğrenciye
mali yönden destek verilmesinden...

43
00:02:17,600 --> 00:02:20,480
yani ders parasının ve aynı zamanda
cezaların ödemesinde yardım eden...

44
00:02:20,480 --> 00:02:22,640
makamların bulunmasından belli olur.

45
00:02:22,640 --> 00:02:26,000
Böylece öğrencinin yine bir gelecek
inşa etmesine olanak sağlanır.

46
00:02:26,400 --> 00:02:29,920
Hukuk devleti bu makamları
sürdüremezse ve yok ederse...

47
00:02:29,960 --> 00:02:32,880
öğrenci bu yoksulluğun
kısır döngüsünde kalır...

48
00:02:32,920 --> 00:02:35,440
ve o açmazdan kurtulması
için de şansı hiç olmaz.

49
00:02:36,440 --> 00:02:42,800
Gelir desteği politikası,
mevzuatları ve uygulanması çok karışıktır.

50
00:02:43,280 --> 00:02:46,360
Neleri hak edip etmediğim
tamamen belirsiz idi.

51
00:02:46,400 --> 00:02:49,680
Ayrıca onların iş açısından
en fazla mbo 2 seviyesine...

52
00:02:49,720 --> 00:02:53,080
kadar iş sunma zorunlu oldukları da
bana hiç anlatılmadı.

53
00:02:53,080 --> 00:02:56,000
Bir de çalışmaya henüz hazır
olmadığını düşündüğümde...

54
00:02:56,040 --> 00:03:00,720
sağlık muayenesi
isteyebileceğimi de anlatılmadı.

55
00:03:01,400 --> 00:03:05,720
Tüm bunlar beni yaşadığım
birçok eziyetten kurtarabilirdi.

56
00:03:05,960 --> 00:03:09,680
Devletin vatandaşlarının haklarını
savunmalarını zorlaştırdığı...

57
00:03:09,680 --> 00:03:11,400
çok sık görülen bir durumdur.

58
00:03:11,920 --> 00:03:15,000
Elbette hakkım bu şekilde elimden alınamaz...

59
00:03:15,040 --> 00:03:17,680
ve burada, Hollanda'da varlığımı
normal olmayan bir şekilde sürdürüyorum...

60
00:03:17,680 --> 00:03:19,600
yani aslında hiç kimseyim, vatansızım.

61
00:03:20,080 --> 00:03:21,800
Hem de evlatlık verilmediğim halde.

62
00:03:21,840 --> 00:03:28,480
Annemin o zaman güvendiği Gençlik
Hizmetlerinde travma geçirmiş ve...

63
00:03:28,480 --> 00:03:34,160
bakıma muhtaç olan bir çocuk
için artık hiç koruma yoktur.

64
00:03:34,640 --> 00:03:39,920
Beni bu duruma getirip de böylece
terk etmeleri...

65
00:03:40,880 --> 00:03:43,640
çok ağırıma gidiyor.

66
00:03:43,880 --> 00:03:46,840
Hukuk devletinin vaadi yerine getirilmiyor.

67
00:03:47,440 --> 00:03:52,560
Bu, siyasi tercih yapmanın ya
da bu tercihleri yapmamanın sonucudur.

68
00:03:52,800 --> 00:03:55,120
Ve bunun mağduru da vatandaş oluyor.

69
00:03:55,600 --> 00:03:59,320
Bu nedenle parlamentoyu,
hükümeti ve yargıyı hukuk devletinin...

70
00:03:59,360 --> 00:04:03,480
vaadini yerine getirmesinde
işbirliğine çağırıyoruz.

71
00:04:04,720 --> 00:04:07,320
Hukukun üstünlüğüne
dayalı liderliği geliştirmeyi...

72
00:04:07,320 --> 00:04:10,920
amaçlayan 10 iyileştirme
önerisinde bulunuyoruz.

73
00:04:11,680 --> 00:04:15,440
Siyasetçilerin, yöneticilerin
ve memurların işlerinde...

74
00:04:15,480 --> 00:04:19,920
hukuk devletini pusula olarak görmeleri
ve bu konuda eğitilmeleri önemlidir.

75
00:04:20,680 --> 00:04:22,600
Gençlere iyi örnek verildiğinde...

76
00:04:22,640 --> 00:04:25,560
onlar da hukuk devletine
daha iyi katkıda bulunabilirler.

77
00:04:26,280 --> 00:04:29,880
Vatandaş ile olan iletişimi düzeltme ve
onların politika oluşturma ve düzenlemeler...

78
00:04:29,920 --> 00:04:32,800
yapılmasına dahil edilmesi konusunda
öneride bulunuyoruz.

79
00:04:34,400 --> 00:04:36,880
Geçim kaynağı güvenliği için
politikaları basitleştirin.

80
00:04:36,920 --> 00:04:40,520
Böylece Saskia ve diğerleri topluma
gerçekten katılabilirler.

81
00:04:41,480 --> 00:04:44,800
Ve insanların haklarını
daha iyi savunmalarını sağlayın.

82
00:04:45,520 --> 00:04:48,200
Böylece Batya’da olduğu
gibi çözüm bulununcaya kadar...

83
00:04:48,240 --> 00:04:51,120
bir otuz yıl geçmesini önleyin.

84
00:04:52,200 --> 00:04:54,080
Düzeltmeler vatandaşların devlet tarafından...

85
00:04:54,120 --> 00:04:57,920
ve devlete karşı korunmuş olmaları,
hükümetin gücünün üzerinde...

86
00:04:57,920 --> 00:05:01,920
etkiye sahip olmaları ve gerektiğinde
destek almaları sağlamalıdır.

87
00:05:02,200 --> 00:05:04,960
Hukuk devleti adlı devlet komisyonu,
araştırmamız ve önerdiğimiz...

88
00:05:05,000 --> 00:05:07,920
düzeltmeler hakkında
daha fazla bilgi almak isterseniz...

89
00:05:07,920 --> 00:05:10,840
staatscommissierechtsstaat.nl
web sitesine gidin.