Verslag burgerpanel: Niet zonder ons

Op 3 februari en 2 maart kwamen tientallen mensen uit heel Nederland bij elkaar om te werken aan voorstellen voor het verbeteren voor de rechtsstaat. Bureau Burgerberaad begeleidde de gesprekken tijdens deze twee dagen en maakte een verslag van de aanbevelingen die gedaan zijn.