Brief aan de informateur: Tussenconclusie Staatscommissie rechtsstaat

De Staatscommissie rechtsstaat heeft op 19 december 2023 een tussenconclusie gezonden aan informateur Plasterk. In deze brief gaat de staatscommissie uit van de opdracht die zij heeft gekregen van regering, parlement en rechtsprekende macht om vanuit burgerperspectief met concrete aanbevelingen te komen ter versterking van de rechtsstaat.