Brief Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aan de Staatscommissie rechtsstaat

Brief aan de staatscommissie van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), een samenwerkingsverband dat de belangen van kerkgenootschappen behartigt bij de (rijks)overheid