Brief Frank van Ommeren aan de Staatscommissie rechtsstaat

Brief aan de staatscommissie van Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam