Verslag burgerpanel: Niet zonder ons

Op 3 februari en 2 maart kwamen tientallen mensen uit heel Nederland bij elkaar om te werken aan ideeën over hoe de rechtsstaat beter kan. Ze hebben tijdens het burgerpanel 8 aanbevelingen gepresenteerd aan de leden van de staatscommissie. De staatscommissie zal deze meenemen in haar rapport.

De ervaringen van de deelnemers gaan vaak over de kloof tussen burger en overheid. De deelnemers zien ruimte voor verbetering in het contact met en behandeling door de overheid, en de manieren waarop mensen betrokken kunnen worden bij het maken van wetten, regels en beleid. Daarom kwamen de deelnemers met bijvoorbeeld het voorstel om een vast aanspreekpunt in de ‘lokettenjungle’ aan te stellen, en een ‘huiskamer’ in elk gemeentehuis in te richten. Ook benadrukten de deelnemers het belang van begrijpelijke communicatie en het op waarde schatten van ervaringsdeskundigheid van burgers. 

De staatscommissie is de deelnemers dankbaar voor hun tijd en inzet om de rechtsstaat te verbeteren, en hoopt dat dit bijdraagt aan het begin van herstel van vertrouwen.

Beeld: ©Kick Smeets / Staatscommissie rechtsstaat