Staatscommissie luistert naar burgers tijdens open forum

Afgelopen vrijdag 20 oktober vond het open forum van de Staatscommissie rechtsstaat plaats in de Social Impact Factory in Utrecht. Bezoekers van het open forum konden vragen stellen en ervaringen delen met de commissie tijdens het plenaire deel, een van de deelsessies of tijdens de afsluitende borrel. 

Dagvoorzitter Marcia Luyten gaf bezoekers al tijdens de opening gelegenheid om vragen te stellen aan de commissie. Hier maakten de deelnemers graag gebruik van. Veel bezoekers aan het open forum hebben persoonlijke ervaringen gedeeld, soms zakelijk, soms emotioneel. De commissieleden zijn erg onder de indruk van de verhalen die zij hoorden en waarderen de openheid van de deelnemers. 

Verhalen 

Voor de mensen die liever niet hun verhaal met een groep deelden, was er de mogelijkheid om anoniem een brief te schrijven en in de bijdragenbus in te leveren. Ook tijdens de borrel hebben commissieleden veel met de deelnemers gesproken en geluisterd naar hun ervaringen. 

Hoe nu verder?

De commissie is tevreden over het open forum vanwege de grote opkomst en de bereidheid van de deelnemers om open en eerlijk hun verhalen te delen. Dit geeft de commissie handvatten om onderliggende structuren bij de verschillende verhalen te ontdekken en te benoemen in het adviesrapport dat in juni 2024 zal verschijnen. De staatscommissie is nu halverwege haar looptijd en zal de komende periode dieper ingaan op bepaalde thema's in haar onderzoek.

Binnenkort verschijnt er een uitgebreider verslag van het open forum op deze website.