Aanmelden open forum: denk mee over de rechtsstaat

Op 20 oktober 2023 organiseert de Staatscommissie rechtsstaat een open forum. Hier is iedereen welkom om kennis en ervaringen uit te wisselen en in contact te komen met commissieleden.

Waarom een open forum?

De Staatscommissie rechtsstaat onderzoekt het functioneren van de rechtsstaat. Daarbij focust de commissie op het perspectief van de burger: hoe ervaren de inwoners van Nederland de rechtsstaat, waar lopen zij tegenaan en hoe kan het beter? Met het open forum wil de commissie iedereen de gelegenheid geven vragen te stellen over het werk van de commissie of een boodschap mee te geven.  De leden van de staatscommissie gaan in gesprek met iedereen die hen mee wil geven. Dit biedt de staatscommissie bijvoorbeeld ook gelegenheid om te spreken met mensen die via een brief of de internetconsultatie hebben gereageerd.

Programma

Voorzitter Henk Kummeling vertelt over de stand van zaken in het onderzoek. Daarna is het mogelijk deel te nemen aan twee deelsessies, waarin in wordt gegaan op de verschillende thema’s binnen het onderzoek. Vervolgens wordt er teruggekeken op de belangrijkste inzichten en is er aansluitend een borrel.

Meer informatie

Het open forum wordt gehouden in de Social Impact Factory in Utrecht. Binnenkort wordt er via de website meer bekend gemaakt over het programma. Je kunt je hier aanmelden voor het open forum

Je kunt ons volgen op Instagram en LinkedIn, of je aanmelden voor de nieuwsbrief.