Vijftig brieven over de rechtsstaat ontvangen

De Staatscommissie rechtsstaat onderzoekt het functioneren van de rechtsstaat. Dit doen we onder andere door deskundigen en relevante organisaties om hun mening, visie en expertise te vragen. We hebben 50 brieven ontvangen waarin zij hun ervaring en mening delen. Deze zijn te vinden op onze website.

De brieven helpen ons invulling te geven aan de werkzaamheden van de staatscommissie. We analyseren de thema’s en knelpunten die in deze brieven zijn beschreven, en gebruiken dit in de gesprekken met burgers en professionals.

Meedenken?

Als burger of professional kun je ook meedenken met de staatscommissie. De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor is op 20 oktober. Je kunt dan het Open Forum bijwonen, bij de Social Impact Factory in Utrecht.