Bijdragen van burgers en professionals

Om tot een gedegen probleemanalyse te komen laat de staatscommissie haar onderzoek voeden door perspectieven van vele burgers en professionals. 

Ook nodigt de commissie bijvoorbeeld gastsprekers uit die een bijzonder licht kunnen werpen op burgerperspectieven, het functioneren van de staatsmachten of ontwikkelingen in het denken over de rechtsstaat. Daarnaast maakt de commissie in de verschillende fasen van haar onderzoek gebruik van de volgende werkwijzen en gespreksvormen om perspectieven op de rechtsstaat op te halen.

tijdlijn activiteiten staatscommissie
Tijdlijn van de activiteiten van de staatscommissie

Bijdragen van burgers en professionals in drie fases